Den tre kilometer lange tunnelen går fra Fyllingsdalen til Minde, og blir Europas lengste tunnel for gående og syklister når den åpner i 2023.

Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging sier til NRK at det er en stor utfordringer å finne sikre løsninger som gjør at folk opplever den lange tunnelen som trygg å bruke.

Flere kanaler