Direktoratet åpner dermed ikke opp for lisensfelling fra Trøndelag og nordover.

De viser til at det er født færre bjørnekull og at antall bjørneangrep på husdyr har gått ned.

Flere saker

Krever turistskatt for å håndtere turismen Norsk reiseliv vil ha turistskatt for å håndtere økende turisme. Torsdag 16.01 2020
Flere kanaler