Direktoratet åpner dermed ikke opp for lisensfelling fra Trøndelag og nordover.

De viser til at det er født færre bjørnekull og at antall bjørneangrep på husdyr har gått ned.

Flere kanaler