Det slår Bispemøtet fast nå i formiddag etter høstens omfattende debatt hvor sogneprest Mikael Bruun i Sogndal uttalte at han ikke kan ha nattverd og gudstjeneste med kvinnelige kolleger.

Prester som ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige prester, må selv ta initiativ til en samtale med biskopen.

Flere kanaler