VANSKELIG: Om en mottaker av sosialhjelp får økonomisk støtte privat risikerer de å få den samme summen trukket fra sosialhjelpen senere. Det reagerer Rødt kraftig på. Illustrasjonsfoto.
VANSKELIG: Om en mottaker av sosialhjelp får økonomisk støtte privat risikerer de å få den samme summen trukket fra sosialhjelpen senere. Det reagerer Rødt kraftig på. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
  • 25.11.21
    Kan miste støtte på grunn av gaver
    0 min
  • 25.11.21
    Kan miste støtte av pengehjelp
    0 min
Personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold kan motta sosialhjelp, men må ha forsøkt alle andre muligheter til å forsørge seg selv før de har krav på økonomisk sosialhjelp.

Den kan blir redusert for om venner eller familie vil hjelpe økonomisk.

Trekkes fra neste måned
I 2020 var det ifølge Statistisk sentralbyrå 123.364 sosialhjelpsmottakere i Norge. Støtten de får beregnes ut fra deres situasjon og Nav tar i utgangspunktet hensyn til alle inntekter en person har.

Også penger som gis som gave eller annen form for støtte, som kommer inn på konto, sier leder av organisasjonen AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

- Hvis de har en tante, onkel, mor eller far som vippser dem 500 kroner, så vil de de 500 kronene komme til fratrekk for neste måneds livsopphold, sier Thoresen til P4-nyhetene.

 Nav understreker at kommunen må ta en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.

Kontanter
Hverken Nav sentralt eller kommunesektorenes organisasjon, KS, har oversikt over hvordan regelverket håndteres ute i kommunene, eller hva slags gaver som fører til redusert ytelse.

- Skal du hjelpe en på økonomisk sosialhjelp må du gi direkte kontanter. De som får slik støtte må legge frem kontoutskrift, gjerne hver måned, sier Thoresen.

Nav viser til at sosialhjelpen beregnes på en vurdering av den økonomiske situasjonen, behovene og den øvrige livssituasjonen til den som søker, og at alle andre reelle muligheter til å forsørge seg selv skal være forsøkt.

Det er de faktiske midlene som er tilgjengelig som er avgjørende. Alle former for inntekter, forsørgelser, ytelser, støtte og egne midler skal tas hensyn til, og det er ikke er gjort unntak for pengegaver, som overføringer via Vipps.

Urettferdig system
Rødt reagerer sterkt på regelverket.

- Det må vedta politisk at det skal være lov å motta noen kroner i gave uten at det skal avkortes av sosialhjelpen, sier stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, til P4-nyhetene.

Han sier det blir helt galt at folk skal sitte og telle på kronene på den måten, og at det må være lov å tjene noen ekstra kroner eller få penger fra en venn uten at alt skal avkortes.

- Folk som går på sosialhjelp er nødt til å gjøre det de kan for å få endene til å møtes. Og at Nav skal trekke penger fra sosialhjelpen hver eneste gang man får noen ekstra kroner på konto, viser hvor urettferdig systemet er, mener han. 

Kristjánsson har ingen tro på at noen kommer heldig ut av en konkret og individuell vurdering, som skal gjøres i den enkelte sak.

- De vurderingene går stort sett alltid ut på at den som er sosialhjelpsmottaker taper. Jeg har liten tillit til de vurderingene. Det må være lov å motta gaver. Og så må sosialhjelpen økes, sier han.