Ifølge Varden har den nyopprykkede Premier League-klubben betalt rundt 4 millioner kroner for Kitolano.

Det er uvisst hva slags rolle han får i klubben.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler