De fleste prostituerte har forlatt gatene etter at forbudet mot kjøp av sex trådte i kraft fra nyttår, men mange har opprettet egne blogger på VGnett der man kan ta kontakt direkte via e-post. P4s redaksjon fikk enkelt gjort avtale om kjøp av sex via bloggerens oppgitte mailadresse på nettsiden.

 

Større kreativitet
Leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadal, er ikke overrasket over kvinnenes oppfinnsomhet.

- Kvinnene som skal selge seksuelle tjenester må nok tenke nytt og kanskje mye mer kreativt, så dette forbauser meg egentlig ikke. Telefon er nok ikke lenger en sikker måte å komme i kontakt med mulige sexkjøpere på,  så det å bruke mail og blogger vil nok være en metode vi vil se vil utvikle seg, sier Smaadal til P4.

 

 VG ikke ansvarlig

At VG blir brukt som arena for kontakt mellom prostituerte og kundene deres er ikke noe avisen kan ta ansvaret for, sier sjefredaktør for VG Multimedia, Espen Egil Hansen.

- Det at de prostituerte forteller om sine liv og sine erfaringer mener jeg de må få lov til. Hva som så skjer i direkte kontakt er en sak som ikke er meg vedkommende, sier Hansen. Han understreker at bloggene aldri oppfordrer til direkte sexkjøp slik at det som skrives aldri har kommet i konflikt med lovverket som gjelder for VGnett.

 

Moralens voktere

Den nye loven som forbyr kjøp av sex har ført til den rene  heksejakten på de prostituerte, mener leder for Pro-senteret Liv Jessen. Både privatpersoner og flere medier, deriblant P4, har de siste dagene forsøkt å avsløre ulovlig sexkjøp, og Jessen advarer nå mot utviklingen.

- Hvis vi ikke er litt oppmerksomme nå blir vi på en måte politiets forlengete arm eller også i verste fall en slags moralsk nyvåkning, sier Jessen. Hun mener jakten på dem som kjøper ulovlig sex kun ender med at det er kvinnene som nok en gang henges ut.

- Er det noe disse kvinnene ikke trenger nå, så er det ytterligere fordømmelser, sier Jessen.