0:00 | 0:41
- Med vær og nedbørmengder i endring som følge av klimaendringer haster det å bedre kompetansen på ras i Norge. 

Det mener professor emeritus i geologi ved Universitet i Oslo, Johan Petter Nystuen.

Fredag ble 85 år gamle Bjørg Hendset drept da huset hennes ble tatt av raset som gikk i Valsøyfjord i 
Heim kommune. Rasstedet ligger rett under nye E39 og flere har spekulert i om veiarbeidet kan ha forårsaket raset. 

Oppdatere kart

Det er likevel klimaendringene Nystuen er mest bekymret for. 

- Rasstedet var jo ikke merket av på NVEs farekart og det viser at det er nødvendig med oppdatering av en del av disse kartene, sier han. 

Han peker på at det blir våtere framover og at det må tas inn i betraktningen når det bygges nye veier og vedlikeholdes gamle. 

- Det er åpenbart at etatene som har ansvaret her må oppdatere seg faglig og gå gjennom sine prosedyrer for å tilpasse seg den nye virkeligheten, sier professoren.