0:00 | 0:38
En rapport fra Finans Norge viser at omfanget av naturhendelser som fører til store erstatningssaker har økt dramatisk de siste ti årene.

Og prognosene viser at klimaendringene fremover vil føre til flere miljøendringer og katastrofer.

Hvis vi ikke gjør noe vil utgiftene øke, sier direktør i Finans Norge, Jan Erik Fåne.

Flere kanaler