Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

På oppdrag for bladet FriFagbevegelse har de sett på lønnsforskjellene mellom en rekke velferdsyrker, og også sosionomer og barnevernspedagoger tjener bedre i offentlig sektor.