Det kommer frem i en rapport fra Fylkesmannen i Vestland.

Tilsynet har blant annet avdekket at kommunen har håndtert bekymringsmeldinger om vold og seksuelle overgrep for dårlig.

Rådmann Bjarte Madsen sier til NRK at de tar rapporten svært alvorlig.

Flere kanaler