Nesten 100 norske kommuner har kritisk eller utfordrende tilbud av allmnennlegetjenester til flyktningene fra Ukraina.
Nesten 100 norske kommuner har kritisk eller utfordrende tilbud av allmnennlegetjenester til flyktningene fra Ukraina. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:52
Kommuner over hele landet jobber nå med å ruste seg for å ta i mot ukrainske flyktninger. 

Tall fra Helsedirektoratet viser likevel at 40 prosent av landets kommuner i dag har utfordringer med å gi gode nok legetjenester til flyktningene som kommer.

- Jeg vil tro at vi trenger psykologer, med traumeerfaring eller barne- og ungdomsspykiatri, sier ordfører i Åsnes i Innlandet, Kari Heggelund. 

Må kunne hjelpe 900

Sammen med nabokommunen Våler vil Åsnes kunne ta i mot 900 flyktninger på det lokale mottaket Haslemoen.

Ordførerne forsøker nå å stable helsesystemet på beina. De har rapportert inn til Helsedirektoratet at situasjonen er utfordrende. 

- Behovet blir jo bare større nå, sier Heggelund. 

I tillegg til manglende legetjenester oppgir 26 prosent av norske kommuner at de har utfordringer med å gi psykososial støtte til flyktningene.

- De ressursene er ting vi må jobbe med. Vi trenger jo det bare til vår vanlige befolkning, både leger og helsebehandling, sier Heggelund. 

Samarbeid er første prioritet 

Helsedirektoratet følger situasjonen i kommunene. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier mangelen på helsepersonell har vært et problem lenge, og at ting trolig oppleves ekstra vanskelig nå. 

- En god del rapporterer om at situasjonen er utfordrende på enkelte områder, men det betyr ikke at de ikke er i stand til å gi helsehjelp, sier Guldvog. 

Hvor skal kommunene klare å hente ressurser fra? 

- De må i første omgang forsøke å samarbeide på tvers av kommunegrenser, der hvor de ser de ikke klarer det. Og de kan ta kontakt med satsforvalter for å eventuelt få bistand, sier Guldvog. 
Flere kanaler