Oslo  20180530.
MER KUNNSKAP: Krisesentersekretariatets leder, Tove Smaadahl på 40-årsjubileet til Oslo Krisesenter.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20180530. MER KUNNSKAP: Krisesentersekretariatets leder, Tove Smaadahl på 40-årsjubileet til Oslo Krisesenter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:59
Norske kommuner burde gjort mye mer for å forhindre vold i nære relasjoner, mener leder ved Krisesentersekreteriatet Tove Smaadahl.

Hun mener kommunene mangler kunnskap om vold i nære relasjoner og krisesenterets oppgave.

– Kommunene har veldig mange oppgaver og de har ikke prioritert vold mot kvinner og barn, dessverre.  

Smaadahl sier enkelte kommuner har klart dette bra, men at alt for mange kommuner ikke har prioritert dette godt nok.

– Vi må få til mer samarbeid, helhetlig tiltakskjede og få gode budsjettrammer. Jeg mener staten bør gå inn med mye mer frie midler, eller se på finansieringen igjen og se om det var riktig i 2011 og gi kommunene alt det ansvaret de har nå, sier Smaadahl. 

En belastning
Tall fra Krisesentersekretariatet viser at det i dag bor like mange kvinner og barn på norske mottak som for 20 år siden.  

Det er kommunene som har ansvaret for krisesentrene og med det sikre at kvinner og barn har et sted å gå til hvis de blir utsatt for vold. 

Smaadahl mener det må skapes et bedre samarbeid på tvers av etatene i kommunene, som skole, NAV, helsepersonell og politi.

Og Inger-Lise Larsen, som er leder ved Oslo Krisesenter sier kunnskapsmangelen er en belastning for dem.

– Det er ikke det å være sammen med, eller hjelpe de voldsutsatte som er det vanskeligste for oss som jobber med dette. Men det er det å måtte bruke krefter på å få andre til å forstå hvilken hjelp som må gis som er mest krevende for oss, sier Larsen.

Må implementere
Larsen mener det er flere områder som må bli styrket i kommunene for å sikre at kvinner og barn får nødvendig hjelp.

–  Dette med oppfølging etter de har vært hos oss er problematisk. I tillegg mangler utdanningsinstitusjonene å ha vold i nære relasjoner som et prioritert fag. Og det må vi også ha hvis vi skal få til dette i fellesskap - noe vi må, sier Larsen.