Færre døde ved norske sykehus i 2020 og 2021 på tross av pandemien.
Færre døde ved norske sykehus i 2020 og 2021 på tross av pandemien. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:43
Totalt har det vært 905 covid-assosierte dødsfall ved norske sykehus siden pandemiens start i følge tall fra Folkehelseinstituttets ukesrapport for uke 10. 

Likevel, har ikke tallet for antall døde ved norske sykehus steget i pandemiårene, snarere tvert i mot. 

I fjor døde nemlig 10.611 personer ved norske sykehus, som er 185 færre enn i 2019, viser tall P4 har hentet fra Helsedirektoratet.

Også i 2020 var tallet lavere enn i 2019, da 9.863 døde ved sykehusene i landet.

Færre døde av andre ting

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, sier de vet noe om hvorfor færre likevel døde:

- Vanligvis dør mange av andre smittsomme sykdommer som influensa, men fordi vi har hatt mindre mobilitet og smitte av slike sykdommer har også færre dødd av dette. 

Mindre mobilitet førte også til færre dødsfall i forbindelse med trafikkulykker. 

I tillegg døde færre av hjerte- og karsykdommer:

- Det er fordi man blir mer sårbar for dette dersom man går gjennom langvarige infeksjoner, sier Nakstad. Flere kanaler