FLERE VENTER: Flere venter på å sone sin dom som følge av koronapandemien.
FLERE VENTER: Flere venter på å sone sin dom som følge av koronapandemien. Foto: Tonje Grønning Lund
0:00 | 0:41
Soningskøene har blitt lengre som følge av koronakrisen.

Smittevernhensyn gjør at fengslene ikke kan fylles opp og at bare 83 prosent av plassene i fengslene brukes.

Flere i kø
Tidligere har gjennomsnittet for norske fengsler ligget på opp mot 96 prosent kapasitetsutnyttelse.

Tall fra Kriminalomsorgen viser at det nå ligger 890 dommer i soningskø. Ifølge assisterende direktør i direktoratet, Jan-Erik Sandlie, er dette nesten en dobling fra fjoråret.

– 1. januar 2020 var tallet på under 500, men på grunn av pandemien måtte belegget reduseres for at de som bodde flere på samme rom skulle få enmannsrom av smittevernhensyn, forteller Sandlie.

Økt smitte i fengslene
Den siste tiden har det vært flere utbrudd i norske fengsel. Blant annet på Bastøy og i Ullersmo fengsel har det vært meldt om flere smittetilfeller blant dem som soner. Sandlie sier de følger situasjonen nøye. 

– Det er i de store åpne anstaltene hvor innsatte tradisjonelt bor på tomannsrom vi holder belegget nede. Frem til nå har vi klart å drive kriminalomsorg på en forsvarlig måte.

Han erkjenner at det er en krevende situasjon, og at det er vanskelig når man får smitteutbrudd som de som har dukket opp den siste tiden.

Nedgang i etterlyste

Selv om soningskøen har blitt lenger går antall etterlyste i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff ned. Tall fra Kripos viser at det nå er 469 som er etterlyst av politiet etter at de ikke møtte opp til soning.

Til sammenligning var det over 900 etterlyste i 2010 forteller Sandlie.

Den assisterende direktøren håper at de også kan få antallet som venter på soning ned. Akkurat nå ligger ventetiden på rundt fire måneder fra kriminalomsorgen mottar dom til den domfelte får sone straffen sin.

– Det som er ambisjonen nå er at vi kommer opp i 90 prosent belegg for da klarer man å ta topper dersom det skulle øke i antall varetektsfengslinger.

Det avhenger derimot av smittesituasjonen, dersom smitten skulle øke i Norge kan også antallet som venter på soning øke i samme takt.
Flere kanaler