Over dobbelt så mange døde etter å ha fått korona i 2021 enn i 2020.

Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Nesten 900 koronarelaterte dødsfall
I 2020 var det 414 personer som døde på grunn av koronaviruset, mens det i fjor var 862 dødsfall.

- De fleste av de som døde av korona var gamle og skrøpelige, forklarer Guttorm Raknes, overlege i Dødsårsaksregisteret i FHI.

Raknes tilføyer at det har vært utfordrende å tolke tallene.

- Disse hadde andre kroniske sykdommer eller tilstander. Bildet er komplekst og vi må sette en dødsårsak, selv om det er flere faktorer som spiller inn.

- Ikke hyppig dødsårsak
Raknes understreker at selv om det har vært en dobling, er det likevel få som har dødd av viruset i Norge.

- For eksempel var det tretten ganger så mange som døde av kreft, forklarer overlegen.

Totalt ble det registrert 41.676 dødsfall i Norge i 2021.

Og når det gjelder dødsårsaksregisteret for dette året så vil det trolig også ha en del koronadødsfall.

- Vi vet ikke hvordan statistikken blir totalt for 2022, men det har vært en god del dødsfall tidlig på året i forbindelse med omikron-bølgen, sier Raknes.

Ifølge Folkehelseinstituttet har totalt 3210 nordmenn per 8. juni 2022 dødd av korona, hvilket betyr at det har vært over 1200 koronarelaterte dødsfall hittil i år.
Flere kanaler