Så langt i år har 55.000 barn fått behandling i psykisk helsevern. Men de venter lengre enn de voksne.
Så langt i år har 55.000 barn fått behandling i psykisk helsevern. Men de venter lengre enn de voksne. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:46
Psykisk syke voksne venter i snitt 47 dager på behandling i psykisk helsevern - mens barn venter i 53 dager. 

Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Norsk Pasientregister. Tallene er gjennomsnittlig ventetid i andre tertial 2021.

Barn venter dermed én uke lengre enn de voksne på å få hjelp i psykiatrien. 

- Det er urovekkende og veldig alvorlig for barn og unge, sier Camilla Kayed, fagsjef i Barneombudet.  

Dårlig utvikling

Også i fjor var det lengre ventetid for barn enn for voksne, men da skilte det bare to dager. Nå skiller det sju dager.  

Samtidig er det stadig flere barn som har behov for psykisk helsehjelp. 

- De barna vi har snakket med om dette sier at dette er veldig vanskelig for dem, og at de får det verre mens de venter. Når de da står i den køen blir livet til barna satt på vent, og de får med seg andre problemer som de tar med seg inn i voksenlivet, sier Kayed. 

P4-nyhetene har tidligere fortalt at det så langt i år har vært 55.000 barn inne i psykiatrien. Det er 16 prosent flere enn i fjor, så pågangen er stor. 

Krever handling fra politikerne

De siste to årene har voksne fått raskere hjelp enn barna. Barneombudet mener at denne trenden må snus. 

- Alle snakket om barn og unges psykiske helse under valgkampen, og alle var enige om at barn og unge skal prioriteres. Så vi forventer nå noen konkrete resultater av dette, sier Kayed. 

Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier hun vil legge press på den nye regjeringen. 

- Når vi ser at stadig flere unge sier at de sliter psykisk, og at ventetiden er lav, at de får tilgang til hjelp raskt. Jeg kommer til å jobbe hardt for å følge opp den nye regjeringen på dette.

Trøen peker på at ventetiden må ned, uansett alder. 

- Vi fikk ned ventetidene for både barn og voksne da vi satt i regjering, men ikke nok, sier Trøen.