Det viser statistikk fra Luftfartstilsynet, som flysmart24 har fått tilgang til.

Fra 2013 til 2018 var det en tredobling i antallet hendelser.

Tilsynet frykter dette skal true sikkerheten.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler