Det viser statistikk fra Luftfartstilsynet, som flysmart24 har fått tilgang til.

Fra 2013 til 2018 var det en tredobling i antallet hendelser.

Tilsynet frykter dette skal true sikkerheten.

Flere kanaler