OVERDØSEDØDSFALL: Tallet på overdosedødsfall har økt kraftig i Norge. (AP Photo/Mark Lennihan, File)
OVERDØSEDØDSFALL: Tallet på overdosedødsfall har økt kraftig i Norge. (AP Photo/Mark Lennihan, File) Foto: AP
0:00 | 1:00
De nyeste tallene fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseregisteret (FHI) viser at det i 2018 var 286 dødsfall som følge av narkotikabruk. Det er 37 flere enn året før og en økning på nesten 15 prosent.

- Viktig å avkriminalisere
Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk sier dette viser hvor viktig det er å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika.

– Det er ingen tvil om at det vil ha en positiv effekt fordi brukere ikke må gjemme seg bort, sitte alene under gangbroer eller i bakgårder eller gjemme seg i leiligheten sin når de induserer heroin, sier Knutsen.

Høyt på Europastatistikken
Ifølge Helsedirektoratet har Norge de siste fem årene har hatt blant de høyest registrerte tilfellene av overdøsedødsfall pr innbygger i Europa. 

– Tallene er for høye. Vi trenger avstigmatisering sånn at man kan gi helsehjelp. Også er det viktig med et godt ettervern for de som har vært inne til behandling, sier helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet.

Samtidig viser tallene fra Dødsårsaksregisteret at stadig flere av dødsfallene skjer ved bruk av legale legemidler.

Etterlyser mer kunnskap

– Vi vet at det er snakk om veldig mange smertestillende medikamenter. Men vi vet ikke om dette er foreskrevet smertepasienter eller om dette er noe som på lik linje med heroin smugles over grensene og selges i de samme miljøene, sier Knutsen. 

– Vi må vite mer om hvilke stoffer som er i omløp og hvor det kommer fra, slår Kjerkol fast.
Flere kanaler