Nyheter

Kreftlege: Det brukes feil beregningsmodell

Legemiddelverket og beslutningsforum bruker en modell som går utover pasienters liv og helse.

Det mener kreftlege Oluf Dimitri Røe.

Nylig avslo besluningsforum for tredje gang brystkreftmedisinen Kadcyla fordi de mener den ikke gir god nok helsegevinst i forhold til pris.

Det blir helt feil å måle kretftpasienter på denne måten, mener Dimitri Røe.