0:00 | 0:38
Fra før har Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett også kommet fram til at Krekar kan utleveres og Høyesterett har avvist anken hans.

Mulla Krekar har tre ukers klagefrist. Om han velger å klage er det Kongne i statsråd som skal ta endelig stilling til utleveringsspørsmålet.

Flere saker

- Historisk stor sak Politiet har i dag pågrepet en tiende person i det de kaller en historisk stor sak om seksuelt misbruk av hunder. Onsdag 23.09 2020
Flere kanaler