Lederen i Rogaland pelsdyralslag er bekymret for medlemmene og frykter folk kan gå helt i kjelleren, melder Stavanger Aftenblad. Han har derfor tatt kontakt med kriseteam i de berørte rogalandskommunene.

Flere kanaler