Leder Arild Knutsen sier det vil føre til at forskningsprosjektet rundt soning med elektronisk fotlenke vil gi svært lite dekkende resultat.

60 prosent av dem som blir dømt for kriminalitet er rusavhengig, og Knutsen mener fotlenkesoning er et tilbud som også er god rehabilitering.