Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Kronprinsesse Mette-Marit er med på å hjelpe innvandrere med ulovlig opphold i Norge.

 

Som styremedlem i Kirkens Bymisjon har Kronprinsessen vært med på å gi penger til helsehjelp for illegale innvandrere.

 

Bymisjonen bekrefter overfor P4 at styrevedtaket var enstemmig og at kronprinsessen var med på å behandle saken.

 

Dette er svært kritikkverdig, mener Per Willy Amundsen i Fremskrittspartiet.

 

- Det synes jeg er svært uklokt. Det bekymrer meg at kongehuset på denne måten er med på å undergrave det som er norsk lov. Jeg håper det et utslag av at hun ikke har tenkt seg helt om, for dette er ikke heldig, sier Amundsen til P4.

 

Det har vært sterke reaksjoner på Kirkens Bymisjon sitt vedtak om å gi helsehjelp til de 18000 ulovlige innvandrerne her i landet. Per Willy Amundsen mener kronprinsessen er med på å begå lovbrudd.

 

Slottet og Arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ønsker ikke å kommentere saken.

Flere kanaler