STRAM ØKONOMI: Mange kommuner varsler om stram økonomi i 2020.
STRAM ØKONOMI: Mange kommuner varsler om stram økonomi i 2020. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:43
Ifølge budsjettundersøkelsen fra KS må mange kommuner stramme inn.  Det er de små- og mellomstore som må gjøre de største innstrammingene. Mer enn halvparten av kommuner med færre enn 10.000 innbyggere budsjetterer med et negativt resultat.

- En grunn er at det er kraftig press på helse- og omsorgsutgiftene ute i kommunene, sier områdedirektør for interessepolitikk, Helge Eide, i KS.

Det er flere som har behov for omfattende tjenester, og andelen som har behov øker mye mer enn befolkningen generelt.

Skole- og barnehagenorm
Men det er ikke bare økte utgifter til helse- og omsorgtjenestene kommunene sliter med.

- Disse bemanningsnormene som er innført både i barnehage og skole begynner å svi, sier Eide. 

Ifølge han er det særlig barnehagebemanningen som oppfattes som underfinansiert fra statens sin side.

I tillegg peker flere kommuner på innstramming i eiendomsskatt som en grunn til at det er vanskelig økonomisk.

Lav vekst
Statsbudsjettet gir kommunesektoren en realvekst på bare 0,3 prosent, noe som er den laveste veksten kommunene har fått på 15 år, ifølge Kommunal Rapport. 

Ifølge Eide vil den største endringen være at netto driftsresultat går ned, noe som betyr at det blir mindre penger som settes av til fremtidige investeringer. I tillegg bruker flere kommuner oppsparte midler for å få et akseptabelt netto driftsresultat. Likevel vil ikke Eide svartmale situasjonen.

- Hovedbildet er at velferdstjenestene er gode, sier han.


Flere kanaler