0:00 | 0:55
Sauda kommune er en av kommunene som kan bli kraftig rammet hvis Kraftskatteutvalgets forslag blir gjennomført. Utvalget foreslår at vannkraftverkene skal skatte til staten, som igjen omfordeler til kommunene. 

Dette kan bety et inntektstap på 63 millioner kroner årlig for Sauda.

-  Til sammenlikning så er 63 millioner mer enn det alle barnehager koster å drifte til sammen, og det er mer enn det koster å drifte skolene våre, sier ordfører Asbjørn Birkeland.

Fraflytting
Den offentlige utredningen har vært ute på høring siden den ble overlevert finansministeren i september i fjor. 1. januar i år gikk høringsfristen ut. Svarene viser at det er stor motstand mot at kraftkommuner skal bli fratatt direkte skatteinntekter fra vannkraft.

Ifølge Birkeland er innbyggerne som rammes hvis skattelegging av vannkraftverk endres. Inntektstap vil ramme tjenestetilbudet, som igjen vil føre til at folk flytter vekk fra distrikts-Norge, frykter han.

- Det er klart at en kommune som ikke kan levere skikkelig tjenestetilbud til innbyggerne heller ikke er attraktive å bo i, sier Birkeland.

Må skrote forslagene
Minst 150 kommuner vil bli rammet, ifølge KS. Styreleder Gunn Marit Helgesen ber regjeringen skrote forslagene.

- Det er egentlig et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten, sier Helgesen. I sitt høringssvar sier KS at lokalsamfunn skal ha noe igjen for at de stiller naturressurser til disposisjon for fellesskapet.

- Det gjelder vannkraftressurser, og det gjelder selvfølgelig beregning av konsesjonkraft samt eiendomsskattelegging av de resurssene, sier Helgesen.
Flere saker

Foreslår å fjerne "enkepensjon" Regjeringen foreslår å fjerne ordningen som gir tilleggspensjon til etterlatte. Fredag 18.09 2020
Flere kanaler