KVINNER STELLER BARN: Kvinner bruker mer tid på å ta seg av barn enn menn gjør.
KVINNER STELLER BARN: Kvinner bruker mer tid på å ta seg av barn enn menn gjør. Foto: Shutterstock
Kvinner vasker, lager mat og steller barn, mens menn steller bilen.

Det viser en undersøkelse fra Sveriges statistiske sentralbyrå, SCB.

Mat og barn
SCB har spurt kvinner og menn i alderen 18-84 år om hvor mye tid de bruker på hjem- og omsorgsarbeid. De fant blant annet ut at kvinner i gjennomsnitt bruker en time og 24 minutter i døgnet på å lage mat, mens menn bruker litt over en time.

Kvinner bruker 19 minutter i døgnet på omsorg for barn. I dette ligger både mating, påkledning, stell og legging. Dette bruker mannen i gjennomsnitt 10 minutter på, viser tallene. I statistikken er også de uten barn med, noe som påvirker gjennomsnittstidene.

- Dette er nok overførbart til Norge. De fleste av oss gjør veldig fort det vår mamma eller pappa gjorde, ut fra hvilket kjønn vi er. Så driver vi og endrer på det, men det tar tid, sier relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir.

Mannen tar seg av bilen
Menn bruker 11 minutter i døgnet på å stelle bilen. Her bruker kvinner to minutter. Det er flere menn enn kvinner som tar seg av husholdningens økonomi, her bruker mannen 16 minutter, mens kvinnen bruker ni.

For hagearbeid og handling av matvarer er det ingen kjønnsforskjeller.

For de som sliter med motivasjonen når det kommer til likestilling av hjemmet har Thorhallsdottir en god nyhet.

- Det viser seg at menn som er mer likestilte i hjemmet når det kommer til husarbeid har et bedre sexliv. Og det tror jeg veldig på. For dersom mor er helt utslitt så blir det ikke så mye hopping i halmen, sier terapeuten.


Flere kanaler