De direkte kostandene havnet på totalt 5,2 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

I takt med oppdrettsnæringens vekst har mengden lakselus økt kraftig og utgjør en trussel mot vill sjørret og laks.

Flere kanaler