0:00 | 0:53
Mange må vente ekstra lenge for å få hjelp til assistert befruktning.

Oslo Universitetssykehus anslår at rundt 15 til 20 prosent av alle planlagte behandlinger vil bli utsatt i løpet av 2020 fordi ressurser har blitt prioritert til å håndtere koronaepidemien.

Må vente opp til 6 uker
Styreleder i organisasjonen Ønskebarn, Lise Boeck Jakobsen sier det er vanskelig for mange som allerede har ventet lenge.

– Det er tungt å i det hele tatt være i en situasjon hvor du trenger bistand og assistert befruktning for å få det barnet du ønsker mest av alt. Så det å oppleve denne situasjoen her, at det enten blir utsettelse eller at man må avbryte det man allerede har begynt på, det er krevende, sier Jakobsen. 

– Gjør alt vi kan

– Dessverre har vi, i løpet av de ukene avdelingen har vært stengt på grunn av korona, ikke hatt mulighet til å sette i gang eller avslutte pågående behandling, sier leder for reproduksjonsmedisinsk avdeling med Oslo Universitetssykehus, Peter Fedorcsak. Han sier han forstår at dette er for mange.

Han sier dette er en vanskelig tid for mange, og at de gjør alt de kan for å komme ajour igjen.

– Vi prøver å gjøre alt vi kan for å ikke bare åpne opp avdelingen etter beste evne, men også ta igjen det etterslepet som korona medførte, sier Fedorcsak.

Flere saker

- Ja til ølsalg i kiosker og bensinstasjoner Frp foreslår nok en gang å tillate salg av alkohol på kiosker og bensinstasjoner. Onsdag 27.05 2020
Flere kanaler