Det viser en fersk rapport fra Institutt for Samfunnsforskning.

Regjeringens mål med å åpne for flere midlertidige ansettelser var at flere skulle få fast jobb, men i stedet har dette ifølge forskerne bidratt til mer usikkerhet i den nederste delen av arbeidsmarkedet.
Flere kanaler