IKKE LIKELØNN:
IKKE LIKELØNN: Foto: Shutterstock
0:00 | 0:46
Heltidsansatte kvinner tjener 87,6 prosent av lønnen til heltidsansatte menn.

Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra den foreløpige rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU.

Utviklingen går feil vei
TBU har regnet på gjennomsnittslønnen til kvinner og menn. Her har de inkludert deltidsansatte og regnet om lønnen til heltidslønn.

Regnestykket viser at kvinners lønn i november 2022 var 87,6 prosent av menns lønn. I november 2021 var kvinners lønn 87,9 prosent av menns lønn.

- Vi er nødt til å gjøre mer for å få fart på likelønna, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til P4-nyhetene.

Heltidsansatte kvinner har en gjennomsnittlig lønn på 620.880 kroner. Heltidsansatte menn har en gjennomsnittslønn på 693.960 kroner, viser tallene fra TBU.

- Det er helt uholdbart at kvinner i Norge henger igjen på lønnsstatistikken. Kvinner skal ikke tjene mindre enn menn, spesielt ikke for å utføre akkurat den samme jobben og når det skjer så snakker vi rett og slett om at det er lønnsdiskriminering, sier Trettebergstuen.

Også kjønnsgap blant høyt utdannede
Det er minst lønnsforskjell mellom kvinner og menn blant de som har grunnskoleutdanning. Og forskjellene er størst blant de med universitets- eller høgskoleutdanning til og med fire år. Her er gjennomsnittslønna til en mann 790.440 kroner mens en kvinne tjener 633.000 kroner. Kvinnen får dermed 80,1 prosent av mannens lønn.

- Vi må begynne å snakke om at dette handler om kjønn, makt og penger på et strukturelt plan. Vi i regjeringen har satt i gang en offensiv likelønnspolitikk der vi gjør flere ting, sier Trettebergstuen.

Et av grepene er en skjerping av aktivitets- og redegjørelsesplikten til bedrifter.

- Der har de hatt et krav om å jobbe for mer likestilling. Nå må de også kartlegge lønnsforskjeller i bedriften. Det gjør at ansatte kan sammenligne sin lønn opp mot andres og det tror vi får i gang en diskusjon i bedriften om hva som kan gjøres for å endre det, forteller statsråden.

Regjeringen har også sendt ut et forslag om mer bruk av kvotering i lederstillinger i bedrifter og virksomheter.  

- En av årsakene til forskjellene er at det er flere menn i lederstillinger og styrejobber. Det er slik at lønnsforskjellene handler om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og at menn dominerer i de yrkene som betaler bedre. Så er det også slik at kvinner jobber deltid og menn heltid.