Registeret skulle ha opplysninger om gjerningsperson, fornærmede og hendelsen og målet var å forebygge partnerdrap.

Forslaget ble sendt ut på høring for to år siden, men nå bekrefter regjeringen overfor Datatilsynet at de ikke går videre med forslaget.

Datatilsynet var kritiske fordi de mente personvernet ikke var utredet godt nok.

Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler