Siden 2016 har ferge- og bompengekostnadene for lastebiler steget med 42,4 prosent, ifølge tall fra SSB.

PostNord, som er et av de selskapene som bruker veinettet mest, frykter at de økte kostnadene dyttes over på deres næring, skriver Aftenposten.

Flere kanaler