I 2022 uttransporterte Norge lavest antall mennesker på ti år.
I 2022 uttransporterte Norge lavest antall mennesker på ti år. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:42
Tror de lave tallene fortsetter 

Sjef i Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen, tror de lave tallene for uttransporteringer fra Norge vil vedvare. 

- Situasjonen nå er at det er færre som oppholder seg ulovlig i Norge enn det har vært på mange år. Det er en av de viktigste årsakene til at antallet uttransporterte personer i 2022 er såpass lavt, sier Olafsen. 

- Det er færre som søker asyl i Norge, og av de som søker asyl er det flere som får innvilget søknaden sin, sier han. 

I tillegg peker han på at internasjonale politiske grep har påvirket migrasjonssituasjonen i Europa til det bedre de siste årene. 

Halvparten bortvist 

Totalt 1343 av de returnerte i 2022 havnet i kategorien bortviste. En bortvisning fra Norge er kun et midlertidig forbud, og man har mulighet til å komme tilbake til Norge senere. 

823 personer ble utvist fra landet. De får også innreiseforbud, og kan ikke komme tilbake til Norge før innreiseforbudet har gått ut. 

163 personer fikk avslag på asyl, og 366 ble returnert i kategorien Dublin / trygt tredjeland. 

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Det er kun mulig å få behandlet søknaden sin om asyl i ett av landene.

Flest russere returnert 

Av nasjonaliteter som ble returnert i 2022 var det Russland som toppet listen. 

Russland 134, Syria 133, Romania 128, Ukraina 125, Albania 110, Polen 109, Afghanistan 97, Georgia 96, Storbritannia 88, og Litauen 80.

Sverige tok imot flest 

410 av de som ble returnert ut av Norge havnet i Sverige. 

203 ble returnert til Storbritannia, 196 til Polen, 135 til Italia, 124 til Romania, 113 til Spania, 103 til Tyskland, 101 til Albania, 87 til Georgia og 84 til Litauen. 

Snudde på grensen 

I 2020 og 2021 toppet statistikken seg, hvor 10 044 og 18 791 personer ble bedt om å forlate landet. De høye tallene skyldes koronapandemien, hvor 17 013 i 2021 ble bortvist etter den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.