MANGE ANLEDNINGER: Ledere i norske bedrifter er også på tilstelninger der både slips og alkohol gjerne hører med.
MANGE ANLEDNINGER: Ledere i norske bedrifter er også på tilstelninger der både slips og alkohol gjerne hører med. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix
0:00 | 0:57
Ledere drikker mer alkohol i jobbsammenheng enn ansatte uten lederansvar.

En større andel ledere oppgir også at de har fri bar på arrangementer i forbindelse med jobben. Samtidig er det flere ikke-ledere som deltar på såkalt lønningspils, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Mindre fri bar
Leder i organisasjonen Lederne, Audun Ingvartsen, sier han kan kjenne seg igjen i dette. Han tror det handler om tilgang og anledninger.

- Ledere er i settinger der det kanskje er sånn at de går i en bar før en middag, de får gjerne servert alkohol til en middag og om de ikke er flinke fortsetter de kanskje etter middagen også, sier ingvartsen til P4-nyhetene.

Ingvartsen tror det har blitt mindre fri bar generelt i næringslivet etter hvert, og at kulturen har blitt mer restriktiv rundt dette.

- Kan bli skummelt
Lederne oppgir også i undersøkelsen at de er mer restriktive enn andre når det kommer til hvor mye de drikker. Ingvartsen sier det kan være problematisk dersom lederne ikke klarer å styre eget alkoholinntak

- De fleste ledere kjenner sin begrensning, er min klare oppfatning. Det kan være en fredagspils, og da kan det være hyggelig å ta både en og to, men da må du trekke deg vekk før det tar av, sier han.

Han sier ledere gjerne blir utfordret på at de må gi mer av seg selv og være med jovial med dem de leder.

-Men det betyr ikke nødvendigvis at de må innta så mye alkohol at de mister kontrollen. Det er klart at for personer som har lett for å bli revet med, så kan det bli skummelt, mener Ingvartsen.

Kostnader og metoo
Han peker på at det kanskje er størst utfordringer knyttet til organisasjoner, der det ofte er møter og kursvirksomhet, der man møter mange andre kolleger. Om det blir mye alkohol ofte, kan det føre til helseproblemer og det kan gå ut over jobben, ifølge forbundslederen.

Men han mener alkohol var mer vanlig blant ledere i norske private bedrifter før, og at bevisstheten rundt dette har blitt større med årene.

- Samfunnet, bedrifter og kostnader er mye mer i fokus for tiden. Det er i alle fall min erfaring. Sånn sett tror jeg kulturen går i riktig retning. Det går også an å dra inn #metoo-kampanjen, som har gjort at det har blitt innført større restriksjoner, sier Audun Ingvartsen i Lederne.

Ikke problematisk
Direktør i Akan kompetansesenter, som jobber med rusproblematikk på arbeidsplassen, Elisabeth Ege, er enig med Ingvartsen om at alkoholforbruket dreier seg om at det er flere anledninger for sånt.

- Det er representasjon, reiser, møter og middager. Og da drikker man også mer. Men ifølge rapporten har lederne et tydelig og bevisst forhold til hvor mye de drikker, og det er positivt. Så lenge det er en begrensning i hvor mye alkohol det er snakk om, er det ikke så problematisk at det drikkes mer blant ledere. sier Ege til P4-nyhetene