Ved utgangen av juli var det 39.600 færre ledige her i landet.

Nav registrerte 232 700 personer som helt ledige, delvis ledige eller på tiltak hos NAV, noe som utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.

Over 108 000 av disse er permitterte.

Flere kanaler