0:00 | 1:00
I den ferske boka hennes, "Hold munn eller gå, makt og avmakt i helsevesenet", forteller flere leger om hvordan de har blitt straffet av ledelsen når de blant annet har varslet om forhold som kan gå utover pasientsikkerheten.

Ifølge Berg er det ikke uvanlig at ledere tar i bruk sterke midler for å få bli kvitt det de oppfatter som plagsomme ansatte:

- Trakassering, forbigåelser, trusler, skriftlige advarsler, usaklige oppsigelser og noen ulykksalige har havnet i rettsvesenet, sier Berg til P4.

Les også; Foretaksmodellen skaper fryktkultur

Farlig å være tillitsvalgt

Leger som har forsøkt å si i fra om uholdbare bemanningssituasjoner, trakassering, ventelistejuks og forhold som går ut over pasientsikkerheten har i følge Berg møtt sterk motstand, for enkelte har det blitt så ille at de har reist fra landet og noen har til og med vurdert selvmord.

- Folk har blitt redde for å engasjere seg, de frykter represalier. Det har nesten blitt farlig å være tillitsvalgt, sier Berg. 

Berg har snakket med flere informanter fra det norske helsevesenet. En av dem sier; "Når leger og tillitsvalgte på vårt sykehus har havnet i vanskeligheter, er det ikke fordi de er spesielt vanskelige personer, men fordi de har engasjert seg sterkt. De har brent for en sak – for faget, for pasientene. De har ikke villet gå på akkord med faglige prinsipper … Det er en gjennomgående erfaring at det har vært «farlig» å være tillitsvalgt på vårt sykehus. Det går bra så lenge man holder seg lavt i terrenget og ikke står opp for noen sak. Men om man tar vervet på alvor og engasjerer seg i de vanskelige sakene, så kjører ledelsen «prosesser» mot en, og ofte på andre områder enn dem man engasjerer seg på" (Utdrag fra "Hold munn eller gå" Berg:2015).

Dårlige kår for ytringsfriheten

Advokat hos Legeforeningen, Hanne Gillebo-Blom sier det har blitt dårligere kår for ytringsfriheten i norske sykehus.

- Vi har lenge vært bekymret for de ansattes og legenes ytringsfrihet i sykehusene. Det er en veldig sterk føring på at man skal være lojal, at man skal være tause og ikke uttale seg om kritikkverdige forhold fordi det kan sette sykehusene i et dårlig lys. Det er bekymringsverdig, ikke minst fordi vi er avhengige av at fagfolk ytrer seg når kritikkverdige forhold ikke blir ryddet opp i internt, sier Gillebo-Blom.

"Det er jo mye konflikter på dette sykehuset. Jeg blir veldig sliten av de systemene der. Jeg tenker, hvem er fienden min her egentlig? Skal sykehusledelsen være min fiende? Jeg vil jo helst være med og ta ansvar for å lage et godt helsevesen. Det er det leger vil. Jeg tenkte, jeg må prøve å komme meg i en posisjon hvor jeg faktisk kan gjøre noe uten å stå i disse kampene … Det var vondt, selvfølgelig, jeg måtte jo gi opp faget mitt. Jeg jobber ikke som kliniker lenger" (Utdrag fra "Hold munn eller gå" Berg:2015).


Stadig flere fortvilte leger ber om råd

Samtidig har Legeforeningen sett en klar økning i saker fra leger og tillitsvalgte som tyder på en utbredt fryktkultur.

- Veldig ofte ringer fortvilte leger til oss og spør hva de skal gjøre. Samvittigheten deres sier at de skal si i fra, men de ender likevel ofte opp med å ikke si fra i frykt av represalier, sier Gillebo-Blom til P4.

Negativ trend

- Vi har sett en negativ trend som har forsterket seg etter helseforetakreformen. Vi jobber mye med å kurse tillitsvalgte leger i ytringsfrihet for ansatte. Fryktkulturen må arbeidsgiversiden ta på alvor, her må holdninger endres, sier Gillebo-Blom.

Eli Berg mener foretakmodellen må bort og peker på at modellen forsøker å gjøre velferdssystemet til en produksjonsbedrift.

- Man må gi tillit og makt til de som skal utøve, man skal ikke tvinge mål og resultat-modeller over hodet på dem, man skal ikke hindre profesjonelle fagfolk i å gjøre jobben sin.

Berg peker på at leger ofte er sterkt engasjert i faget sitt, forsker og står på for pasienter, men at mange leger nå frykter at den motivasjonen vil forsvinne.


Hvem er lederne?

- Det interessante spørsmålet er jo hvem det er som blir ledere i dette systemet, hvilket målsetninger har de og hvilken bakgrunn har de?  Vi har selvsagt gode ledere også, men det er alt for mange som leder på en dårlig måte og det tror jeg er en direkte følge av foretakmodellen fordi hovedfokus ligger på budsjetter, omdømme og økonomi istedet for selve hovedoppgaven, nemlig de man skal betjene, pasientene, avslutter Berg.