OSLO: Oslo Rådhus sett fra Oslo havn.
OSLO: Oslo Rådhus sett fra Oslo havn. Foto: Shutterstock
  • 24.08.22
    Raymond Johansen er lei angrep på hovedstaden
    0 min
  • 26.08.22
    Ber andre slutte å angripe Oslo
    0 min
Angrep på Oslo og Oslo-folk bidrar bare til polarisering mellom by og land.

Det mener byrådslederen i hovedstaden, Raymond Johansen, som i sin nye bok "Gjennom krisa" skriver at han er lei av at andre politikere kritiserer byen.

Bevisst polarisering
- En del politikere bevisst forsøker å bygge opp motsetninger mellom Oslo og resten av landet de siste årene. Motsetningsforholdet i Norge går ikke mellom by og land, skriver han i sin nye bok.

En av de Johansen omtaler i boka er Molde-ordfører Torgeir Dahl som under pandemien gikk hardt ut mot Oslo og Oslofolks håndtering av smittesituasjonen. 

"Oslo er ikke frakoblet resten av Norge, vi er tvertimot innvevd i alle steder, i hele landet. Selv på det minstested vil du trolig møte folk som har slektninger i Oslo,som selv har bodd her i byen, eller som har andre båndtil hovedstaden," skriver Johansen i boka.

- Vi har et land med sosiale motsetninger og andre store utfordringer og da blir det så lite treffsikkert å snakke om by og land, mener byrådslederen.

Må se begge deler
- Oslo må tåle å få kritikk, mener Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Han er en av de som ofte har karakterisert hovedstaden som et sted der alle drikker kaffe latte.

- Det er utrolig viktig at vi har en bra hovedstad. Men så må jo de som sitter i Oslo og bor i Oslo ta innover seg at det er ganske mange andre problemstillinger på bygda, sånn som i Hedmark der jeg bor, sier Vedum.