Tall Klassekampen har fått viser at saksbehandlingstiden på arbeidsavklaringspenger har økt fra 10,9 dager i 2015 til 17,3 dager så langt i år.

For å frigjøre tid la Nav opp til at flere skal ta kontakt via internett.

Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland innrømmer at det har fungert på enkelte områder, men ikke alle.

Flere kanaler