0:00 | 0:41
I en ny forskrift vil finansdepartementet stille enda strengere krav til bankene om å tilby kontanttjenester. 

- Flere banker sier de ikke har denne plikten, men det slår vi nå ettertrykkelig fast at de har, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Forskriften trer i kraft fra 1. oktober. 

Mangler i 20 kommuner

Kontanttjenester er tilgang til minibank, bankfilial eller såkalt bank i butikk. I tillegg kan kontanter tas ut over disk i butikker, men dette er ikke noe bankene tilbyr. 

I et høringsnotat fra 2021 viser Finanstilsynet til en undersøkelse som viser at det i 20 norske kommuner ikke finnes slike tjenester gjennom banker. I den samme undersøkelsen kommer det fram at flere banker i Norge ikke anser det som deres plikt å tilby kontanttjenester i Norge ettersom behovet blant deres kunder er lavt. 

Den holdningen vil Vedum nå til livs med den nye forskriften. 

- Nå får bankene en ordre om å opprettholde disse tjenestene, sier han. 

Kontanter ble i 2020 kun brukt i mellom tre og fire prosent av alle transaksjoner, men Vedum mener likevel det er viktig at folk har tilgang til mynter og sedler 

- Det er fortsatt mange, særlig eldre mennesker, som foretrekker å bruke kontanter og tenker på det som det tryggeste betalingsmiddelet, sier Vedum. 

Han peker også på kontanter som noe det er viktig å ha tilgang til i beredskapsammenheng. Flere kanaler