Flere steder i landet er svært lite blåbær i år. Ifølge tall fra Høgskolen på Vestlandet er reduksjonen på 90 prosent siden toppåret 2017, melder NRK.

Forskere peker på at klimaendringene med kortere vinter og mindre snø som viktige faktorer for nedgangen.

Flere kanaler