Mange har behov for psykisk helsevern, men hvor du bor kan avgjøre hvor raskt du får hjelp.
Mange har behov for psykisk helsevern, men hvor du bor kan avgjøre hvor raskt du får hjelp. Foto: Shutterstock
Dersom du trenger psykisk helsehjelp, lønner det seg å bo i vest.

Tall P4-nyhetene har hentet fra Norsk Pasientregister viser at psykisk syke i Helse Vest venter 40 dager, mens i Helse Nord er ventetiden oppe i 62 dager.

- Dette bryter jo med fundamentale rettigheter, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for pyskisk helse. 

Graverende forskjeller

I gjennomsnitt venter psykisk syke 47 dager på behandling, men forskjellene fra nord til sør og øst til vest er altså store. 

- Alle har lik rett til helsehjelp, så det er jo svært alvorlig at hvor du bor, har en så avgjørende effekt på behandlingsforløpet, sier Gundersen. 

Hun mener dette ikke bare skyldes hvert enkelt sykehus sin kapasitet.

- Men også om ressursutnyttelse og arbeidsprosesser. Og de er jo ulike på de forskjellige sykehusene og helseforetakene, sier Gundersen. 

Lover endring

Den nye regjeringen har som mål å få ned ventetiden i psykisk helsevern. 

- Og ventetiden skal ikke variere geografisk, sier helseminister Ingvild Kjerkol. Hun lover en likeverdig helsetjeneste over hele landet de neste årene.

I det nye statsbudsjettet for 2022 bevilger regjeringen 700 millioner kroner ekstra til norske sykehus, med mål om at dette skal styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling,

- Men det vi får til i et tilleggsbrev er begrenset, så vi vil komme tilbake med hele opptrappingsplanen for feltet, sier Kjerkol.


Flere kanaler