Norsk Ledelsesbarometer viser at en gjennomsnittlig mellomlederlønn lå på 840.500 kroner i snitt før nedgangen i sektoren satte inn i fjor sommer.

Etter oljeprisfall og ordrenedgang, har snittlønnen nå sunket til 784.000 kroner melder Aftenposten.
Flere kanaler