Foto: NTB scanpix/Shutterstock
0:00 | 0:41
- Jeg er klar over at mange av de som er syke og deres pårørende opplever at den hjelpen de får ikke hjelper nok. Vi vil etablere et eget pakkeforløp etter modell av forløpene som allerede er etablert på kreftområdet, sier helseminister Bent Høie til P4 Nyhetene.

En del av pakken for psykisk syke
I etterkant av at en 13-åring døde av avmagring i Valdres nyttårsaften har flere pårørende til folk med spiseforstyrrelser sagt til media at de synes det er vanskelig å få god nok hjelp. I dag sa Rådgivning om spiseforstyrrelser til P4 Nyhetene at de jevnlig kontaktes av pårørende som ikke vet hvor de skal få hjelp og organisasjonen etterlyste mer fokus på sykdommen i helsevesenet.

Pakkeforløpene for spiseforstyrrelser er en del av regjeringens pakkeforløp for psykisk helse.

- Helsedirektoratet skal nå i år sammen med fagfolk og pasientorganisasjoner utvikle pakkeforløpene. Så vil vi vurdere hvilke av disse som skal settes igang allerede fra neste år, sier helseministeren.

Fastleger og helsesøstre får nye retningslinjer
En egen gruppe jobber nå på oppdrag for Helsedirektoratet med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for hvordan primærhelsetjenesten, altså fastleger og helsesøstre, skal håndtere pasienter med spiseforstyrrelser.

- Retningslinjene blir sendt ut på høring denne våren. Da sikrer vi oss at folk får den beste hjelpen. For vi får mange tilbakemeldinger fra denne pasientgruppen om at de har fått hjelp men at de opplever at det ikke hjelper. Men vi må ta innover oss at dette er en komplisert sykdom, sier Høie.

Pakkeforløpene for spiseforstyrrelser vil ta i bruk både offentlige og private innen helsevesenet.

- Vi vil også legge til rette for at flere private institusjoner som har spesialisert seg på dette området kan tilby sin hjelp, på det offentliges regning, gjennom fritt behandlingsvalg, forklarer statsråden.Flere kanaler