Ungdomsskoleelever skal være med på å avgjøre plasseringen, melder Dagsavisen.

Tanken er at flere lovlige graffitivegger skal redusere problemet med tilgrising av bygninger og boliger.