Askeskyen er allerede godt etablert over Svalbard. og det ser ut til at stengningen vil gjelde fram til midnatt, opplyser Luftfartstilsynet til NTB.

Luftrommet over Fastlands-Norge er ikke berørt av askeskyen.

Det er også åpent for trafikk til offshoreinstallasjonene i Nordsjøen.