FARTSGRENSER: 60,1 prosent holdt seg innenfor fartsgrensene i 2021. Målet er 72 prosent innen 2026.
FARTSGRENSER: 60,1 prosent holdt seg innenfor fartsgrensene i 2021. Målet er 72 prosent innen 2026. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:55
Det mener Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk.

Målet er at 72 prosent skal holde seg innenfor fartsgrensene innen 2026. I 2021 var tallet 60,1 prosent. 

– Vi har fortsatt en vei å gå i forhold til at flere overholder fartsgrensene, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

– Statens Vegvesen har jo tellepunkter som de gjør analyser ut i fra for å se hvordan overholdelsen av fartsgrensene er, forteller Larsen. 

Utviklingen snudde under pandemien
Utviklingen har vært positiv de siste åra, men under koronapandemien gikk prosentandelen av ulike årsaker ned. Målet var 70 prosent innen i år, men det har blitt justert til 72 prosent innen år 2026. 

– Når vi får tallene for 2022 håper vi å se en positiv utvikling igjen, sier Larsen. 

– Et realistisk mål
– Vi er ikke god nok til å holde fartsgrensene, det er fortsatt litt å gå på, sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. 

Han mener målet på 72 prosent innen 2026 er realistisk.

– Med tanke på de mulighetene vi har for å påvirke fartsnivået er dette mulig, sier Johansen. 

Det vil også ha mye å si for antall ulykker på norske veier. 

– Det vil også ha mye å si for skadegraden når det først skjer en ulykke, sier Johansen.