Det viser en ny rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, skriver Vårt Land.

Når barnevernet får vite om forhold som trenger tiltak, har barna en juridisk rett til å få sin sin mening.

Men dette skjer ikke i nesten halvparten av sakene og det får Thale Skybak i Redd Barna til å reagere.

- Dette er svært alvorlige funn, sier hun.

Flere kanaler