DRAR TILBAKE: Flere drar hjem til voldsutøver etter å ha oppsøkt krisesenter.
DRAR TILBAKE: Flere drar hjem til voldsutøver etter å ha oppsøkt krisesenter. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:42
Mange som oppsøker krisesentre etter at partneren har utsatt dem for vold og overgrep flytter hjem igjen.

17 prosent av alle opphold ved landets krisesentre i fjor endte med retur til voldsutøveren, viser tall fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir.

- Vanskelig å bryte
- Det å leve i et forhold der det er vekselvis vold og kjærlighet er ofte svært vanskelig for mange, sier leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl til P4 Nyhetene.

Hun forklarer at en del drømmer om at volden skal opphøre.

- Veldig mange er i en fase hvor de er ambivalente. Det kan være at overgriper tar kontakt og lover å slutte å utøve vold. Veldig mange vil bare at volden skal opphøre, sier Smaadahl.

Mangler et sted å bo
I tillegg har mange lite penger og frykter at de må leve i fattigdom dersom de forlater partneren. Det er også mange som sliter med å få seg et sted å bo, forklarer Smaadahl.

- Hvis ikke hjelpeapparatet har fenomenforståelse og for eksempel sier nei til å skaffe bolig så er for veldig mange den korteste veien å flytte hjem, sier hun.

I tilfellene der voldsutøver er ektefelle eller samboer var det i fjor hele 24 prosent av de som oppsøkte krisesentre som flyttet tilbake til partneren. Blant de som hadde barn under 18 år og ikke hadde med seg dem til senteret var det 31 prosent som returnerte til voldsutøver.

- I de tilfellene hvor det er barn er frykten for fattigdom stor både for seg selv og for barna. Samtidig frykter de at volden skal eskalere og at det kanskje settes i gang en forfølgelse. Veldig mange flytter hjem for å ha en kontroll på det som skjer i livet deres, forklarer Smaadahl.

Noen blir gjengangere
- Flere av de som returnerer til voldsutøver kommer tilbake, sier Smaadahl.

Tall fra Bufdir viser at flere av de med gjentatte opphold på krisesentre har levd med overgrep over en lengre periode sammenlignet med førstefangsbeboere.

- Det er veldig bra at de ser at uansett hva som skjer etter at de har flyttet hjem så er krisesenteret et tilbud de kan komme tilbake til fordi vi har den kunnskapen om hvor vanskelig det kan være å forlate, sier Smaadahl.