Flere hundre bekymrede nordmenn som bor på kvikkleire har tatt kontakt med Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, etter kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Det opplyser direktoratet til P4-nyhetene.

Har mange spørsmål
Over 110.000 nordmenn bor på områder med kvikkleire.

Skred- og vassdragsdirektør i NVE, Brigt Samdal, sier pågangen er stor.

- Vi har måttet rigget til en egen gruppe for å kunne håndtere dette på best mulig måte. Med en sånn skjellsettende hendelse som denne på Gjerdrum i romjulen så er det naturlig at mange blir bekymret, sier Samdal til P4-nyhetene.

Spør om det er trygt
De fleste lurer på om området de selv bor på er kartlagt og om de er utsatt.

Samdal forteller at det er trygt å bo på kvikkleire så lenge den får ligge i ro.

- Kvikkleireskred kan utløses av menneskelig aktivitet. Det handler om at en ikke må gjøre tiltak før en har snakket med kommunen sin og få dette undersøkt så en ikke starter gravearbeider eller kjører på med ytterligere vekt ved å lempe masser inn i et slikt område, forklarer Samdal.

Flere kanaler