Stadig flere får nei når de henvises til psykiatrien. 

Tall P4-nyhetene har fått fra Pasient- og brukerombudet viser at de i fjor hadde 1500 saker fra pasienter som melder om å ha blitt avvist til behandling i psykisk helsevern for voksne. 

Dette er en økning på ti prosent på to år.

- Det er skremmende at hvis man føler seg ordentlig ordentlig syk må man bli enda sykere for å fortjene en plass, sier nasjonalt Pasient- og brukerombud, Jannicke Bruvik. 

- Faller mellom to stoler

Mange av de som har blitt sendt videre til psykisk helsevern har først spurt om hjelp i kommunen sin. 

- Det er jo gjerne kommunen som har henvist fordi de er for syke for kommunen. Da faller man mellom to stiler, sier Bruvik. 

Pasient- og brukerombudet tror økningen i klager hos dem skyldes at stadig flere trenger hjelp med å psykiske lidelser, og at de som faktisk får hjelp, trenger det lengre. 

Store konsekvenser av et nei

- Dette er en av de store viktige oppgavene framover, sier Høyres Tone Trøen, som leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun mener terskelen for å tilby hjelp i kommunen må senkes.

- Også må vi selvfølgelig også sikre at man får behandling i spesialisthelsetjenesten når det er nødvendig, sier Trøen. 

Konsekvensene av et nei til behandling, mener Pasient- og brukerombudet kan bli store. 

- Vi ser jo dessverre at noen av de ender til slutt med en tvangsinnleggelse, fordi at man blir plutselig så veldig syk at man ikke klarer å ta vare på seg selv og heller ikke forstår at man trenger hjelp, sier Bruvik.